Nincs hely a világon, ahol a Földet ne tisztelték volna anyaként, istennőként, hatalmas szellemként. A megszemélyesítés kézenfekvő, hiszen a Föld adja az életet: befogadja a magot, életre kelti, megszüli, saját magából táplálja, neveli, óvja. Elődeink tudták, hogy mindannyian a Föld-anya, Ég-atya gyermekei vagyunk, mert a magerő, ami éltet, az égből származik, de csak a Földben foganhat meg. Az emberek szertartásokkal, áldozatokkal igyekeztek a Föld szellemét megnyerni, hogy megfoganjon a mag, gyorsan növekedjen és bőséges legyen a termés, szaporodjon az erdőkben a vad, a vizekben a hal.

Őseinknek a Föld, a termékenységkultusz adta a „mintát” a matriarchátus, anyajogú társadalom kialakításához. Valóban az élet volt a legfőbb érték, és az, aki megszüli, táplálja, neveli. Aztán leáldozott az asszonyuralom kora. Az ember már nem csak ösztöneivel, de értelmével is tudta, tisztelet illeti a Föld istennőt.

Az ókori görögök és rómaiak Föld istennőként tisztelték Gaiát. A középkor embere már az egyetlen Istent imádta, de együtt élt a Földdel. Megköszönte a termést és tisztelte a Föld erejét. Az újkori ember már inkább a tudósokra figyelt. Bolygónkat holt anyagnak tekintették. Hermész Triszmegisztosztól elérkeztünk Hermész Triszmegisztoszig. Már tudjuk, a Föld egy intelligens (sőt szuper-intelligens) élőlény. A Föld folyamatosan érzékeli a változásokat, és a legmegfelelőbb módon avatkozik be. Rengeteget köszönhetünk például az óceánokban élő egysejtűek anyagcseréjének. A szárazföldek mikroorganizmusai, növény- és állatvilága ugyanilyen szabályozó rendszert alkotnak. Megállapították azt is, hogy az élőlények törzsfejlődését nem spontán mutációk, hanem valamiféle „terv” irányítja. Az egész azt mutatja, hogy a Föld képes a homeosztázis, az állandó állapot fenntartására, erre pedig csak egy élő szervezet alkalmas. A Földnek tudata van! Gaia istennő része a bioszféra, de legalábbis szimbiózisban él vele, mint például az ember a baktériumflórájával.

Nemcsak egy élőlény felszínén élünk, hanem részei is vagyunk. A Föld-anya a Teremtő akaratát is közvetíti számunkra. Gaia tükröt tart az embereknek: őrölt fogyasztási és terjeszkedési mániánkban feléljük elpusztítjuk a környe-zetünket. Az embernek látnia kellene, hogy a technikai civilizáció és a fogyasztói társadalom szemléletének mik a következményei. Földanyánk nem érzeleg, meghozza a fájó áldozatokat is a teljes élővilág érdekében.. Pár éve kezdődött az ózonlyuk hisztéria. A lyukat mi hoztuk létre, ennek ellenére ez Gaia figyelmeztetése. Mi is az ózonlyuk? Nyílás a Föld auráján. Gaianak az az érdeke, hogy az élőlények a Földön boldogan, harmóniában éljenek. Ha ez veszélybe kerül, felemeli a szavát és üzen.

A konfliktuskezelés kudarcairól, az agresszióról és a toleranciáról szólnak például az allergiák. És nem véletlen, hogy ennek egyik médiuma a parlagfű egyre virulensebben terjed. Hiába húzgáljuk ki, mindig visszanő, amíg nem értjük a figyelmeztetést. Vajon honnan tudja szegény, hogy a világ melyik részén kell elszaporodnia… Földanyánk nem csak dorgálni, hanem segíteni is akar és erre pont a növényvilág a legjobb példa. A Föld megtermi a rajta élő embernek, azt amire szüksége van. Megtermi a betegségekre való gyógy-növényeket is. Tudjuk, hogy egy kozmikus méretű korszakváltozás részei vagyunk. Globális szelekció folyik. Hol kereshetnénk a gyógyszer, ha nem a természetben! Vegyük észre Földanyánk háborgását! Szeressük és ápoljuk Őt!

(Forrás: Kövesi Péter)